Category Archives: Zápisy ze schůzek

Schůzky – 17.10., 31.10, 7.11. a 21.11. 2018

Schůzky pro  4. – 9. třídy

Program:

 • Příprava a organizace Strašidelného podzimu

Další společná schůzka bude 13.12. 2018

Reklamy

Shůzka 15.11.2018

Schůzka 2. – 3. tříd

Program:

 • příprava letáčků do tříd na Strašidelný podzim

Další společná schůzka bude 13.12. 2018

Schůzka 11.10. 2018

Program:

 • přivítání nových členů ŽP po doplňkových volbách, které proběhly v září
 • volba předsedy a zástupců
 • příprava programu na školní rok
 • odsouhlasení první akce Strašidelný podzim pro 1. – 3 . třídy

Úkoly:

 • připravit si hry a soutěže na Strašidelný podzim

Další schůzky budou probíhat odděleně pro 2. – 3.  třídy 15.11.2018

4. – 9. třídy 17.10., 31.10, 7.11. a 21.11. 2018

Schůzka 21.6. 2018

Program:

 • zhodnocení průběhu Pyžamového dne
 • zhodnocení práce za celý školní rok 2017-2018

Všem přejeme hezké prázdniny!!!!

Schůzka 31. 5. 2018

Program:

 • Příprava programu Pyžamového dne

Úkoly:

 • 3. třídy vyrobí plakátky do tříd
 • parlamenťáci  (2. – 5.) tříd seznámí spolužáky s průběhem Pyžamového dne

Termín poslední schůzky 21. 6. 2018

Schůzka 3. 5. 2018

Program:

 • Pyžamový den – termín 15. 6. 2018
 • výběr aktivit na pyžamový den

Úkoly:

 • 6.B zajistí tance a hudbu
 • 8.A připraví křížovky a poznávačky
 • 8.B příprava videa s večerníčky

Termín další schůzky 31. 5. 2018

Schůzka 12. 4. 2018

Program:

 • Pyžamový den – termín červen
 • náměty ze tříd: čistota v okolí školy, změna zvonění na 2. stupni, výběr jídel v jídelníčku ( 2 x ryba + třetí možnost houby)

Úkoly:

 • projednat ve třídách chování v okolí školy a odhazování odpadků, upozornit na to i kamarády z jiných škol se kterými se stýkáme u školy
 • informovat vedoucí školní jídelny o požadavku na výběr jídel ( zajistí zástupci ŽP z 6.A)
 • shromažďovat náměty na Pyžamový den

Termín další schůzky 3. 5. 2018