Category Archives: Naše aktivity

Návštěva v Domově pro seniory v Trutnově

V úterý 19.12.2017 jsme se jako každý rok vydali na besídku do Domova pro seniory v Trutnově. Tentokrát si program připravila děvčata z 8.A, 6.A, 3.A a 3.B. Jůlinka a Amálka ze třetích tříd besídku obohatily o hru na housle a flétnu. Všichni účinkující sklidili velký potlesk od babiček. Ani letos se to neobešlo bez slz radosti a dojetí. Velkou radost měly babičky z našich malých dárků. Všem, kteří se podíleli na přípravě dárků a přáníček, moc děkujeme.

Reklamy

Halloween 30.10.2017

Den pro náš Halloween byl z provozních důvodů stanoven už na pondělí 30.10.2017. Sešli jsme se už v 7.00 hod., abychom vše stihli perfektně připravit. Plakátky do tříd s programem jsme dali již před podzimními prázdninami, aby se naši mladší spolužáci měli na co těšit a mohli připravit. V 8.00 hod. to vše propuklo společným nástupem, rozdělením do skupin a předáním instrukcí. Třídy byly rozděleny na dvě skupiny. Každá skupina dostala jednoho průvodce a vydala se na cestu po škole, během níž plnila úkoly. Všechny úkoly se týkaly Halloweena (křížovky, básničky, hádanky, skládanky, poznávání předmětů používaných na oslavu Halloweena, utišování strašidel atd.). Za splnění úkolů získávaly skupiny body. Kdo splnil všechny úkoly šel do kinosálu, kde byly promítány filmy s Halloweenskou  tématikou. Na závěr byli všichni odměněni bonbónem a nejlepší skupiny získaly odměnu navíc.

Akce se nám opravdu povedla, líbila se nám i našim spolužákům.

Pyžamový den

Dne 24. 5. proběhl na naší škole pro děti z 1. stupně „Pyžamový den“. Starší spolužáci si pro nás připravili různé a hlavně zábavné úkoly. Ve třídě jsme si vyzkoušeli, jestli známe pohádky z večerníčků. Řešili jsme křížovku, jejímž výsledkem  byla pohádková dvojice – Spejbl a Hurvínek. Dále jsme si museli lámat hlavu nad hádankami (např. „Zelený mužíček, na hlavě pár vlásků, mezi přáteli plno hvězdiček, poznáš ho, jakmile projeví hlásku“). Na vymýšlení hádanek se podíleli i mladší parlamenťáci z 2. až 5. tříd. Házeli jsme plyšákem do povlaku od polštáře. Každá povedená trefa byla odměněna potleskem a malou sladkostí. Na chodbě si pro nás připravili děti z 5.B vystoupení a Anežka s Májou na písničku „Když jde malý bobr spát“ tanec, který jsme si  hned s nimi vyzkoušeli. Odměnou pro nás bylo shlédnutí několika známých večerníčků. Nakonec jsme si v každé třídě zvolili pyžamového krále a královnu. Pyžamový den  se nám líbil a určitě se těšíme na další.

Návštěva MŠ Meluzínek 22.3.2017

Ve středu 22.3.2017 k nám poprvé přijeli na návštěvu také předškoláci z mateřské školky Meluzínek. Připravili jsme si pro ně obdobný program jako pro naše předškoláky z mateřské školky Srdíčko a Čtyřlístek. Tato školka je dvoujazyčná, takže jsme si vyzkoušeli i konverzaci v anglickém jazyce. V první třídě se předvedli i naši prvňáčci, protože ukázka matematiky proběhla v angličtině. Číslovky jim anglicky šly perfektně. Prvňáčci jim ukázali, jak už umí hezky číst. Zazpívali si společně „Holka modrooká“ a děti ze školky jim zazpívali jednu českou a jednu anglickou píseň. Potom jsme je odvedli do naší tělocvičny, aby se trošku proběhly. Samozřejmě, že se jim opět nejvíce líbila naše učebna robotiky a hlavně ukázka robotů. Na závěr jsme je pohostili v naší jídelně. Koláčky jim opět moc chutnaly.

Děkujeme naší školní jídelně, že nám toto pohoštění připravila pro všechny tři školky. Akce se nám moc líbila a těšíme se na návštěvu školek příští rok.

Sněhuláci pro Afriku

Celkem jsme na „Kola pro Afriku“ letos vybrali částku  1 700 Kč. Všem zapojeným žákům  i rodičům děkujeme.

Návštěva předškoláků 14.3.2017

Členové žákovského parlamentu si letos opět připravili akci pro předškoláky z mateřských školek Čtyřlístek a Srdíčko. Vše se uskutečnilo 14. března. Děti a jejich paní učitelky jsme přivítali ve vestibulu pavilonu 1. stupně a rozdělili si je do dvou skupin. Každá skupinka navštívila jednu první třídu, kde pro ně paní učitelky společně s prvňáčky připravily ukázku své práce. Předškoláci si mohli na chvilku zahrát na školáky. Vyzkoušeli si, jak se zdraví školáci, jak už píší prvňáčci diktáty a také si zazpívali. Po návštěvě prvních tříd následovala malá prohlídka naší školy. V tělocvičně si mohli vybít svou energii na překážkové dráze, proběhnout si slalom, kopat míčem do branky. Podívali se na výtvory našich žáků v učebně robotiky. Velmi se jim líbil tančící robot Celou akci jsme ukončili na malé svačince v naší školní jídelně, kde nám paní kuchařky upekly pro naše předškoláky koláčky. Pak už jsme děti odvedli do šatny na první stupeň, rozloučili jsme se a děti se vrátily zpět do školky. Myslíme si, že se nám tato akce opravdu vydařila.

Stavěli jsme sněhuláky

Bohužel i když bylo letos dost sněhu nedalo se z něho stavět sněhuláky. Sníh byl sypký, pak zase přemrzlý, když by už z něho konečně šlo stavět, tak nám začalo pršet. Ke stavbě jsme zvolili středu 22.2.2017. I přes nepřízeň počasí se nás pár sešlo, další vyčkají jestli nám ještě nějaký sníh napadne. Akci uzavřeme v březnu a vybranou finanční částku opět pošleme na konto Sněhuláků pro Afriku.