Návštěva předškoláků

 

Období zápisů se nám už pomalu blíží a tak jsme opět k nám na školu pozvali naše předškoláky z MŠ Srdíčko a Čtyřlístek. Předškoláci ze Čtyřlístku k nám přišli ve středu 19.2. a ze Srdíčka v pátek 21.2. Paní učitelky s prvňáčky jim předvedli, co už umí a nechali je vyzkoušet si školní lavice. Pak už jsme si je rozdělili na tři skupiny, pro které jsme si připravili různé aktivity v tělocvičnách, ukázku robotů v nových polytechnických dílnách a skládanky v multimediálce. Návštěvu předškoláci ukončili v naší školní jídelně, kde jsme jim připravili malé pohoštění. Děkujeme všem kuchařkám, které připravily pro naši návštěvu výborné koláčky. Všichni odcházeli spokojeni, předškoláci měli plnou hlavu robotů a my jsme byli rádi, že se všechno podařilo.

Schůzka 6.2.2020

Program:

 • stížnost na špatné židle v jídelně  byla projednána, oprava se uskuteční o jarních prázdninách
 • program pro předškoláky – návštěva výuky v 1. třídách, polytechnické dílny – robotika (7.B, 6.A,B), tělocvična (4.A,5.C), mediálka – skládanky (9.A, 3.B), školní jídelna (5.A a 5.B)

Úkol: dořešit slánky ve školní jídelně

Termín další schůzky bude na nástěnce parlamentu

Schůzka 16.1.2020

Program:

 • připomenout ve třídách hlasování pro soutěž „Mandala dětem“
 • příprava na setkání s předškoláky (členové ŽP z 8.B, 5.A a 3.B zajistí roznos pozvánek před jarními prázdninami)
 • informace ze tříd – žáci si přejí možnost slánky ve školní jídelně – projednáme s vedoucí ŠJ , stížnost na špatné židle v jídelně – projednáme  s p. ředitelem (8.A, 6.B)

Termín další schůzky 6.2.2020

Mandala dětem

V tomto roce se opět žáci naší školy zúčastnili soutěže Mandala dětem. V letošním ročníku máme v galerii 94 mandal. Všechny jsou moc pěkné, ale do kalendáře se dostane jen 53 ze všech 393. Aby   tam byly právě ty naše, tak je třeba získat pro naše mandaly co nejvíce hlasů. Hlasovat můžete do konce února na adrese na https://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1

 

Vánoční besídka v Domově pro seniory Trutnov

Ve středu 11. 12. 2019 jsme se, jak už je tradicí, vydaly s děvčaty z 8. B, 7. C, 6. B, 5. A,5. B a 4. A  na besídku do Domova pro seniory v Trutnově. Zuzka ze 4. A  a Barbora ze 6. B obohatily naši besídku o ukázku mini jumpingu, Amálka, Káťa a Nicol zahrály koledy zahrané na klávesy a flétnu.  Anička ze 7. C  zahrála na klarinet a Kamila, Valentýna a Natálie z 8. B vystoupily s básněmi a povídáním o vánocích. Sklidily jsme velký potlesk od babiček. Velkou radost měly babičky z našich malých dárků. Děkujeme žákům 5 .A a 5. B za zhotovení přáníček a paní učitelce Schierové za krásné andílky. Všem přejeme hezké vánoční svátky.

Rozloučení s podzimem

 

V pátek 29.listopadu si náš žákovský parlament připravil pro své spolužáky z 1. až 3. tříd akci s názvem „Rozloučení s podzimem“. Připravili jsme sedm stanovišť. Spolužáci si vyzkoušeli hod vlašským ořechem do koše, složit slova z daných písmen, vyluštit křížovku, poznat listy a k nim patřící stromy, složit rozstříhané  obrázky, rozpoznávali ovoce a zeleninu podle chuti a na konec si každá třída vylovila poklad z bazénku s míčky. Každá třída plnila zadané úkoly, za splnění úkolu dostali na památku papírový groš. Akce se nám i spolužákům líbila. Jsme rádi, že se nám vše tak vydařilo.

Schůzka 14.11.2019

Program:

 • návrhy na akce ŽP v tomto školním roce
 • příprava „Rozloučení s podzimem“ – akce pro 1. – 3. třídy
 • Odsouhlasení účasti na projektu “ Mandala dětem“

Termín další schůzky bude 16.1.2020

 

Schůzka 10.10.2019

Program:

 • zahájení práce po doplňkových volbách v novém školním roce
 • uvítání nových členů
 • volba předsedy a zástupců předsedy
 • připomínky ze tříd

Úkol:

 • na příští schůzku se třídou vymyslet tři aktivity vhodné pro práci ŽP

Další schůzka bude 7.11.2019

Schůzka 13.6.2019

Program:

 • informace o průběhu pyžamového dne
 • zhodnocení práce za školní rok 2018/2019

Hezké prázdniny!

Pyžamový den

Náš žákovský parlament připravil pro žáky 1. – 5. tříd v pátek 31.5.2019 Pyžamový den. Letos jako diskopárty. Mix písniček a veškerou potřebnou aparaturu si připravili žáci ze 4. C, za pomoci obětavých tatínků. Těm samozřejmě děkujeme za pomoc a trpělivost. Tanec byl prokládán hezkými soutěžemi, které si připravila p. uč. Kuželová a děvčata ze 7. A. Všichni byli odměněni malou sladkostí.  Akce se nám velmi vydařila. Těšíme se na další.