Strašidelný podzim

V pátek 23. listopadu jsme si my parlamenťáci připravili pro své mladší spolužáky z 1. až 3. tříd různé soutěže, které tak trochu souvisely se strašidly a duchy. Bylo celkem sedmnáct stanovišť např. podlézání pavučiny, skládání obrázků, kreslení strašidel nohou, poznávání různých koření podle čichu, foukání brčkem do papírové kuličky, ochutnávání koláčů, džusů – poznej, co je z dýně, skládání prostěradla, hledání pavouka, hod pavoukem do pytle, …

U každé soutěže získaly děti indicii – písmenko. Po absolvování všech disciplín si z písmen složily dvě slova – „Strašidelný podzim.“ Na závěr na ně čekala sladká odměna. Doufám, že se jim naše snažení líbilo a že si to naši menší spolužáci užili.                  

Reklamy

Schůzky – 17.10., 31.10, 7.11. a 21.11. 2018

Schůzky pro  4. – 9. třídy

Program:

 • Příprava a organizace Strašidelného podzimu

Další společná schůzka bude 13.12. 2018

Shůzka 15.11.2018

Schůzka 2. – 3. tříd

Program:

 • příprava letáčků do tříd na Strašidelný podzim

Další společná schůzka bude 13.12. 2018

Schůzka 11.10. 2018

Program:

 • přivítání nových členů ŽP po doplňkových volbách, které proběhly v září
 • volba předsedy a zástupců
 • příprava programu na školní rok
 • odsouhlasení první akce Strašidelný podzim pro 1. – 3 . třídy

Úkoly:

 • připravit si hry a soutěže na Strašidelný podzim

Další schůzky budou probíhat odděleně pro 2. – 3.  třídy 15.11.2018

4. – 9. třídy 17.10., 31.10, 7.11. a 21.11. 2018

Schůzka 21.6. 2018

Program:

 • zhodnocení průběhu Pyžamového dne
 • zhodnocení práce za celý školní rok 2017-2018

Všem přejeme hezké prázdniny!!!!

PYŽAMOVÝ DEN

Letošní „Pyžamový den“ proběhl na naší škole pro žáky 1. stupně 15. června. Parlamenťáci si připravili různé zábavné aktivity. Ve třídách probíhaly soutěže v poznávání postaviček z večerníčků. Řešily se křížovky, hádanky i rébusy. Také jsme se rozcvičili při písničce pod vedením parlamenmťáků z druhého stupně, kteří si pro nás připravili i taneční vystoupení. Na chodbách probíhal hod plyšákem do dálky.  Ve třídách jsme si zvolili Pyžamového krále, který dostal korunu a pověření. Poslední aktivita byla v kinosále. Zhlédli jsme pro nás pět známých i méně známých večerníčků.

Pyžamový den se nám líbil a určitě se těšíme na další.

Schůzka 31. 5. 2018

Program:

 • Příprava programu Pyžamového dne

Úkoly:

 • 3. třídy vyrobí plakátky do tříd
 • parlamenťáci  (2. – 5.) tříd seznámí spolužáky s průběhem Pyžamového dne

Termín poslední schůzky 21. 6. 2018