Schůzka 21.6. 2018

Program:

 • zhodnocení průběhu Pyžamového dne
 • zhodnocení práce za celý školní rok 2017-2018

Všem přejeme hezké prázdniny!!!!

Reklamy

PYŽAMOVÝ DEN

Letošní „Pyžamový den“ proběhl na naší škole pro žáky 1. stupně 15. června. Parlamenťáci si připravili různé zábavné aktivity. Ve třídách probíhaly soutěže v poznávání postaviček z večerníčků. Řešily se křížovky, hádanky i rébusy. Také jsme se rozcvičili při písničce pod vedením parlamenmťáků z druhého stupně, kteří si pro nás připravili i taneční vystoupení. Na chodbách probíhal hod plyšákem do dálky.  Ve třídách jsme si zvolili Pyžamového krále, který dostal korunu a pověření. Poslední aktivita byla v kinosále. Zhlédli jsme pro nás pět známých i méně známých večerníčků.

Pyžamový den se nám líbil a určitě se těšíme na další.

Schůzka 31. 5. 2018

Program:

 • Příprava programu Pyžamového dne

Úkoly:

 • 3. třídy vyrobí plakátky do tříd
 • parlamenťáci  (2. – 5.) tříd seznámí spolužáky s průběhem Pyžamového dne

Termín poslední schůzky 21. 6. 2018

Schůzka 3. 5. 2018

Program:

 • Pyžamový den – termín 15. 6. 2018
 • výběr aktivit na pyžamový den

Úkoly:

 • 6.B zajistí tance a hudbu
 • 8.A připraví křížovky a poznávačky
 • 8.B příprava videa s večerníčky

Termín další schůzky 31. 5. 2018

Schůzka 12. 4. 2018

Program:

 • Pyžamový den – termín červen
 • náměty ze tříd: čistota v okolí školy, změna zvonění na 2. stupni, výběr jídel v jídelníčku ( 2 x ryba + třetí možnost houby)

Úkoly:

 • projednat ve třídách chování v okolí školy a odhazování odpadků, upozornit na to i kamarády z jiných škol se kterými se stýkáme u školy
 • informovat vedoucí školní jídelny o požadavku na výběr jídel ( zajistí zástupci ŽP z 6.A)
 • shromažďovat náměty na Pyžamový den

Termín další schůzky 3. 5. 2018

Návštěva předškoláků z MŠ Srdíčko

V pondělí a ve středu  nás navštívili předškoláci z MŠ Srdíčko. Po přivítání, jsme popřáli i paním učitelkám z MŠ ke Dni učitelů. Byly mile překvapeny. Pak už jsme se ujali předškoláků a odvedli je na návštěvu do našich prvních tříd. Potom následovala prohlídka školy, aktivity v tělocvičně. Při ukázce robotů děti zaujal pěkný výklad našich spolužáků o práci s roboty. Velkou pochvalu dostali i od učitelek MŠ. Návštěvu jsme zakončili v jídelně u výborných koláčků. Opět musíme poděkovat našim kuchařkám, které je pro nás připravily.

Den učitelů

Letos se náš žákovský parlament rozhodl udělat malé překvapení svým vyučujícím na Den učitelů. Většina z nás se oblékla do slavnostního oblečení a svým vyučujícím jsme popřáli k jejich svátku.