Pyžamový den

Náš žákovský parlament připravil pro žáky 1. – 5. tříd v pátek 31.5.2019 Pyžamový den. Letos jako diskopárty. Mix písniček a veškerou potřebnou aparaturu si připravili žáci ze 4. C, za pomoci obětavých tatínků. Těm samozřejmě děkujeme za pomoc a trpělivost. Tanec byl prokládán hezkými soutěžemi, které si připravila p. uč. Kuželová a děvčata ze 7. A. Všichni byli odměněni malou sladkostí.  Akce se nám velmi vydařila. Těšíme se na další.

 

Reklamy

Schůzka 23.5. 2019

Program:

 • příprava Pyžamového dne
 • diskotéka – 4.C
 • výpomoc – 7.A

Termín poslední schůzky bude uveden na nástěnce

Výhra dorazila

Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš. Výhra pro10 nejlepších škol, mezi které patří také naše škola (umístili jsme se na čtvrtém místě) dorazila k nám. Při rozbalování jsme byli mile překvapeni, co vše nám firma zaslala. Vše využijeme hlavně ve výtvarné výchově.

Špačkoš – vyhodnocení

V kategorii o nejlépe vyzdobený Špačkoš vybrala odborná porota 5 nejlepších škol. Bohužel jsme se do první pětice nedostali, ale cena útěchy nás neminula.

Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš. Z celkových 26 kilogramů obdržených špačků se vytvoří v terapeutických dílnách velice cenná umělecká díla. Výtěžek z jejich dražby půjde na pomoc České olympijské nadaci, která podporuje sportující děti.
Nejvíce špačků, tedy pastelek kratších než 8 cm, které hrály ve vyhodnocování soutěže nejvyšší roli, se podařilo nashromáždit v ZŠ Ostrov Májová z Ostrova u Karlových Varů, která dala dohromady přes 5,8 kg špačků. Hlavní cenu obdrží celkem 10 nejlepších škol, mezi které patří také:

 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60 – 4,5 kg
 • Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70 – 2,85 kg
 • ZŠ, Trutnov 2 – 2,65 kg
 • ZŠ A.Kučery, Ostrava – Hrabůvka – 1,65 kg
 • ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy – 1,4 kg
 • Masarykova ZŠ, Broumov – 1,05 kg
 • Gymnázium Pavla Křížkovského, Brno-Komín – 1 kg
 • ZŠ a MŠ Žabeň, Sviadnov – 1 kg
 • Základní škola a Mateřská škola Litenčice, okres Kroměříž 0,55 kg

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a pomohli nám zaplnit náš Špačkoš.

Předškoláci u nás ve škole

Tak jako každý rok jsme pozvali na návštěvu naší školy naše předškoláky z nejbližších mateřských škol. Žáci čtvrtých a pátých tříd připravili krásné pozvánky, které jim před návštěvou školy přinesli zástupci druhých a třetích tříd do školky. Pak už jsme se těšili na jejich návštěvu, někteří také na shledání se svými bývalými učitelkami.

V úterý 12.3.2019  přišly děti z MŠ Čtyřlístek a ve čtvrtek 21.3.2019 z MŠ Srdíčko. Na chodbě u šaten je uvítal pan zástupce a za nás Karolína. Pak jsme si je rozdělily na tři skupiny a předvedli jim připravený program v tělocvičně, robotice a učebně. Potom jsme je odvedli na svačinku do školní jídelny. Koláčky, tak jako každý rok všem dětem moc chutnaly. Děkujeme našim kuchařkám, že nám je připravily. Po svačince jsme předškoláky konečně odvedli na návštěvu prvních tříd, kde se jich ujaly paní učitelky a naši prvňáčci. Na konec jsme se ač neradi, museli s předškoláky, plných dojmů, rozloučit.

Schůzka 21.3.2019

Program:

 • příprava na dnešní setkání s MŠ Srdíčko
 • základní informace o akci Pyžamový den (31.5.)
 • připravovat si náměty her na Pyžamový den

Další schůzky průběžně, společná schůzka 23.5.2019

Schůzka 7.3.2019

Program:

 • dokončení příprav na setkání s MŠ Čtyřlístek
 • roznos pozvánek  Čtyřlístek (druhé třídy)
 • roznos pozvánek Srdíčko (8.A)
 • návrh aktivit na Pyžamový den

Další schůzka 21.3.2019