Monthly Archives: Březen 2019

Předškoláci u nás ve škole

Tak jako každý rok jsme pozvali na návštěvu naší školy naše předškoláky z nejbližších mateřských škol. Žáci čtvrtých a pátých tříd připravili krásné pozvánky, které jim před návštěvou školy přinesli zástupci druhých a třetích tříd do školky. Pak už jsme se těšili na jejich návštěvu, někteří také na shledání se svými bývalými učitelkami.

V úterý 12.3.2019  přišly děti z MŠ Čtyřlístek a ve čtvrtek 21.3.2019 z MŠ Srdíčko. Na chodbě u šaten je uvítal pan zástupce a za nás Karolína. Pak jsme si je rozdělily na tři skupiny a předvedli jim připravený program v tělocvičně, robotice a učebně. Potom jsme je odvedli na svačinku do školní jídelny. Koláčky, tak jako každý rok všem dětem moc chutnaly. Děkujeme našim kuchařkám, že nám je připravily. Po svačince jsme předškoláky konečně odvedli na návštěvu prvních tříd, kde se jich ujaly paní učitelky a naši prvňáčci. Na konec jsme se ač neradi, museli s předškoláky, plných dojmů, rozloučit.

Schůzka 21.3.2019

Program:

  • příprava na dnešní setkání s MŠ Srdíčko
  • základní informace o akci Pyžamový den (31.5.)
  • připravovat si náměty her na Pyžamový den

Další schůzky průběžně, společná schůzka 23.5.2019

Schůzka 7.3.2019

Program:

  • dokončení příprav na setkání s MŠ Čtyřlístek
  • roznos pozvánek  Čtyřlístek (druhé třídy)
  • roznos pozvánek Srdíčko (8.A)
  • návrh aktivit na Pyžamový den

Další schůzka 21.3.2019