Monthly Archives: Prosinec 2018

Vánoční besídka v Domově pro seniory

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme se, jak už je tradicí, vydaly s děvčaty z 9. A, 6. C a 4. A  na besídku do Domova pro seniory v Trutnově. Káťa a Amálka ze 4. A obohatily naši besídku o koledy zahrané na klávesy a flétnu.  Anička z 6. C předvedla své baletní vystoupení, které si sama za pomoci své paní učitelky ze ZUČ připravila. Ostatní děvčata vystoupila s básněmi a povídáním o vánocích. Samozřejmě jsme si také společně zazpívaly vánoční koledy.

Sklidily jsme velký potlesk od babiček. Velkou radost měly babičky z našich malých dárků. Všem, kteří se podíleli na přípravě dárků a přáníček, moc děkujeme a přejeme hezké vánoční svátky.

 

Schůzka 13.12.2018

Program:

  • zhodnocení akce Strašidelný podzim
  • příprava vánoční besídky pro domov pro seniory

Náměty ze tříd

  • nafotit obrázky méně známých pokrmů vařených v jídelně, aby žáci měli představu o jaký pokrm jde (nafocení domluví Terka 8.A)
  • společně zajistit ve spolupráci s panem ředitelem papírové ručníky u jídelny a WC (ve třídách si promluvit se spolužáky, aby se s ručníky zbytečně nešeredilo, popřípadě navrhnout jiná řešení)

Termín další schůzky 17.1.2018