Monthly Archives: Listopad 2018

Strašidelný podzim

V pátek 23. listopadu jsme si my parlamenťáci připravili pro své mladší spolužáky z 1. až 3. tříd různé soutěže, které tak trochu souvisely se strašidly a duchy. Bylo celkem sedmnáct stanovišť např. podlézání pavučiny, skládání obrázků, kreslení strašidel nohou, poznávání různých koření podle čichu, foukání brčkem do papírové kuličky, ochutnávání koláčů, džusů – poznej, co je z dýně, skládání prostěradla, hledání pavouka, hod pavoukem do pytle, …

U každé soutěže získaly děti indicii – písmenko. Po absolvování všech disciplín si z písmen složily dvě slova – „Strašidelný podzim.“ Na závěr na ně čekala sladká odměna. Doufám, že se jim naše snažení líbilo a že si to naši menší spolužáci užili.                  

Schůzky – 17.10., 31.10, 7.11. a 21.11. 2018

Schůzky pro  4. – 9. třídy

Program:

  • Příprava a organizace Strašidelného podzimu

Další společná schůzka bude 13.12. 2018

Shůzka 15.11.2018

Schůzka 2. – 3. tříd

Program:

  • příprava letáčků do tříd na Strašidelný podzim

Další společná schůzka bude 13.12. 2018