Monthly Archives: Březen 2017

Schůzka 29.3.2017

Program:

  • zhodnocení akcí pro mateřské školky
  • organizace přípravy „Pyžamového dne“

Úkoly:

  • připravit si aktivity na pyžamový den

Termín další schůzky bude 3.5..2017

Návštěva MŠ Meluzínek 22.3.2017

Ve středu 22.3.2017 k nám poprvé přijeli na návštěvu také předškoláci z mateřské školky Meluzínek. Připravili jsme si pro ně obdobný program jako pro naše předškoláky z mateřské školky Srdíčko a Čtyřlístek. Tato školka je dvoujazyčná, takže jsme si vyzkoušeli i konverzaci v anglickém jazyce. V první třídě se předvedli i naši prvňáčci, protože ukázka matematiky proběhla v angličtině. Číslovky jim anglicky šly perfektně. Prvňáčci jim ukázali, jak už umí hezky číst. Zazpívali si společně „Holka modrooká“ a děti ze školky jim zazpívali jednu českou a jednu anglickou píseň. Potom jsme je odvedli do naší tělocvičny, aby se trošku proběhly. Samozřejmě, že se jim opět nejvíce líbila naše učebna robotiky a hlavně ukázka robotů. Na závěr jsme je pohostili v naší jídelně. Koláčky jim opět moc chutnaly.

Děkujeme naší školní jídelně, že nám toto pohoštění připravila pro všechny tři školky. Akce se nám moc líbila a těšíme se na návštěvu školek příští rok.

Sněhuláci pro Afriku

Celkem jsme na „Kola pro Afriku“ letos vybrali částku  1 700 Kč. Všem zapojeným žákům  i rodičům děkujeme.

Návštěva předškoláků 14.3.2017

Členové žákovského parlamentu si letos opět připravili akci pro předškoláky z mateřských školek Čtyřlístek a Srdíčko. Vše se uskutečnilo 14. března. Děti a jejich paní učitelky jsme přivítali ve vestibulu pavilonu 1. stupně a rozdělili si je do dvou skupin. Každá skupinka navštívila jednu první třídu, kde pro ně paní učitelky společně s prvňáčky připravily ukázku své práce. Předškoláci si mohli na chvilku zahrát na školáky. Vyzkoušeli si, jak se zdraví školáci, jak už píší prvňáčci diktáty a také si zazpívali. Po návštěvě prvních tříd následovala malá prohlídka naší školy. V tělocvičně si mohli vybít svou energii na překážkové dráze, proběhnout si slalom, kopat míčem do branky. Podívali se na výtvory našich žáků v učebně robotiky. Velmi se jim líbil tančící robot Celou akci jsme ukončili na malé svačince v naší školní jídelně, kde nám paní kuchařky upekly pro naše předškoláky koláčky. Pak už jsme děti odvedli do šatny na první stupeň, rozloučili jsme se a děti se vrátily zpět do školky. Myslíme si, že se nám tato akce opravdu vydařila.

Schůzka 1.3.2017

Program:

  • zhodnocení akce Valentýnská přání
  • informace ze schůzky Spolku školních parlamentů Trutnova 8.2.2017
  • naši zástupci do Parlamentu SŠPT: Viktorie Kuldová,Sára Fischerová, Natálie Vágnerová, Ondřej Korotvička a Karolína Tučková, první schůzka bude 15.3.2017
  • příprava akce pro předškoláky, která proběhne 14.3. – předání pozvánek (Čtyřlístek – Sára Fischerová, Srdíčko – Nikola Vágnerová, Lucie Prskavcová), program: návštěva prvních tříd, sportovní akce v tělocvičně, ukázka robotů, svačinka v jídelně – zajistí členové parlamentu

Úkoly:

  • do 15.3. dovybírat peníze za startovné za sněhuláky

Termín další schůzky bude 29.3.2017