Monthly Archives: Listopad 2016

Schůzka 16.11.2016

Program:

  • bufet jsme projednat nemohli (provedli jen 3 třídy)
  • melodie pro zvonění si připravil jen 1. stupeň a dvě třídy 2. stupně
  • příprava prezentace ŽP na Den otevřených dveří 1.12.2016

Úkoly přetrvávají:

  • připravit si melodie pro zvonění
  • zjistit si informace pro bufet

Další schůzka 7.12.2016

Podpis smluv členů ŽP 1.11.2016

V úterý 1.11.2016 se sešli všichni členové ŽP ve sborovně s paní zástupkyní, aby po slavnostním projevu podepsali nové smlouvy člena ŽP.