Monthly Archives: Květen 2016

Schůzka 19.5.2016

Program:

  • zhodnocení akce „Pyžamový den“ pro 1. stupeň (12.4.2016)
  • příprava na poslední schůzku

Úkoly:

  • připravit si návrhy akcí a aktivit na příští rok

Další schůzka 2.62016

Pyžamový den 12.5.2016

V rámci našeho žákovského parlamentu proběhl 12.5. na 1. stupni pyžamový den.

Někteří parlamenťáci z  2. stupně si pro mladší spolužáky připravili různé úkoly, které

děti během dopoledne plnily. Byly to různé rébusy, hádanky, ukolébavky a také křížovka

na dvojice pohádkových postav z večerníčků – na některé dvojice jsme přišli hned, ale

některé nám daly pořádně zabrat.  O přestávkách jsme si zatancovali na píseň „Večerníček“.

Nakonec si každá třída zvolila svého pyžamového krále a pyžamovou královnu. Už se

těšíme na další v příštím školním roce a doufáme, že se nás na přípravě tohoto dne bude

podílet více.