Monthly Archives: Leden 2016

Zrušení soutěže Sněhuláci pro Afriku

25.1.2016 rušíme pro nedostatečné sněhové podmínky soutěž Sněhuláci pro Afriku. Další termín bude vyhlášen až budou dostatečné sněhové podmínky. Pokud sníh nebude, zvolíme jiné techniky.

 

Schůzka 21.1.2016

Program:

  • zhodnocení průběhu vánoční besídky (Domov pro seniory Trutnov)
  • zhodnocení průběhu akcí pro předškoláky – návrhy na zlepšení pro příště
  • organizace a průběh soutěže Sněhuláci pro Afriku (organizační výbor – Anežka, Mája, Eliška), první termín v případě dobrých sněhových podmínek 25.1.2016 od 13.00 – 15.00 na školním hřišti
  • plánovaná návštěva ŽP Lázně Bělohrad
  • náměty ze tříd

Úkoly:

  • Informovat třídy o soutěži Sněhuláci pro Afriku + výběr příspěvků
  • na příští schůzku si připravit náměty činností pro ŽP Lázně Bělohrad

Další schůzka 11.2.2016

 

 

Akce pro předškoláky

Členové žákovského parlamentu si letos opět připravili akci pro předškoláky z mateřských školek Čtyřlístek a Srdíčko ve dnech 5. a 12. ledna. Děti a jejich paní učitelky jsme přivítali ve vestibulu pavilonu 1. stupně a rozdělili si je do tří skupin. Každá skupinka navštívila jednu první třídu, kde pro ně paní učitelky společně s prvňáčky připravily ukázku své práce. Malí předškoláci si mohli na chvilku zahrát na školáky. Vyzkoušeli si, jak se zdraví školáci, svoje početní dovednosti a také si zazpívali. Po návštěvě prvních tříd  jsme je provedli po naší škole. V tělocvičně si mohli vybít svou energii na překážkové dráze, proběhnout si slalom, kopat míčem do branky. Vyzkoušeli si interaktivní tabuli v učebně fyziky a podívali se na výtvory našich žáků v učebně robotiky. Velmi se jim líbily roboti, které mohli i sami ovládat. Celou akci jsme ukončili na malé svačince v naší školní jídelně, kde nám paní kuchařky upekly pro naše předškoláky koláčky. Pak už jsme děti odvedli do šatny na první stupeň, rozloučili jsme se a děti se vrátily zpět do školky. Některé děti s námi chtěly už zůstat ve škole, protože se jim to moc líbilo. My jsme si na plátku vyzkoušeli, jaké to je postarat se o budoucí prvňáčky. Myslíme si, že se nám tato akce opravdu vydařila.