Monthly Archives: Květen 2015

Náš projekt


Výsledek našeho projektu bude plnit funkci zasedací místnosti pro 1. – 3. třídy, bude sloužit i jako odpočinkový koutek a jako čítárna pro všechny žáky 1. – 3. tříd.

Jak vznikl tento nápad? –  Zasedání parlamentu probíhají u nás v budově na 2. stupni v místnosti pro parlament. My, co jsme na 2. stupni se v této místnosti můžeme scházet i mimo schůzky a tak jsme chtěli pro 1. – 3. třídy také tuto možnost, aby měli místo kde se budou moci sejít na 1. stupni. Aby místo bylo dostupné všem i jako odpočinkový koutek a jako čítárna je na chodbě.

Jak jsme postupovali? – Návrh jsme odsouhlasili na zasedání. Žáci 2. a 3. tříd vybrali vhodné místo na prvním stupni a zástupci ŽP 9.B ho nafotili. Eliška(6.B), Kája (5.C) a Anežka (7.B) se svými třídami se ujali organizace projektu. Eliška si dopisovala s Eliškou Bucvanovou z CEDU a vše domlouvala.

Udělali jsme si rozpočet:
30 sedáků:   30 x 50 Kč = 1 500 Kč   +  2 boxy na polstry: 2 x 750 Kč = 1 500 Kč

Celkové náklady:    3 000Kč (tyto náklady uhradí CEDU)

Ve středu 20.5. jsme zajeli do Jysku a nakoupili potřebné věci. V pátek 22.5.ráno se sešlo pár žáků z pátých, sedmých a devátých tříd, vše nanosili a naaranžovali na místě.
Také se vyskytly malé problémy –  původní místo jsme vyměnili za příjemnější u okna na druhé straně chodby. Sestavení boxů byl pro nás pěkný oříšek, ale naši nejstarší nám s tím pomohli a za hodinu první box sestavili, druhý byl hotový za 5 minut.

Výsledek projektu – pěkný koutek s posezením nejen pro členy ŽP, ale i ostatní žáky.

 

Schůzka 7.5.2015

Program:

  • zhodnocení exkurze v Raspenavě v rámci projektu  častečně financovaného z  CEDU
  • Pevnost Boyard
  • plán akcí na příští rok
  • projekt ŽP finančně podporovaného z CEDU
  • co chceme zlepšit – schůzky odpoledne
  • ručníky na WC
  • výlet ŽP

Úkoly:

  • Pevnost Boyard – rozdělení povinností (akci přesuneme na září nebo říjen)

Další a poslední letošní schůzka:

  • 11.6. 2015

Exkurze do Raspenavy

V pondělí 4. května se náš žákovský parlament vypravil na plánovanou exkurzi do Raspenavy, částečně hrazenou z projektu CEDU. Vyrazili jsme brzy ráno a na své cestě autobusem přibrali ještě parlament z Lázní Bělohrad. V autobuse měli všichni možnost se seznámit a většina toho řádně využila. Kolem 10 hodiny jsme už byli na místě, kde nás čekalo uvítání v místě všech kulturních akcí – České besedě v Raspenavě. Jako první přišlo představování parlamentů. Poté následovala diskuze na různá témata s ostatními z jiných parlamentů. Seznámili jsme ostatní například s propagací činnosti našeho ŽP nebo s kým spolupracujeme. Po přestávce s předem připraveným občerstvením přišla na řadu malá schůzka v rámci našeho parlamentu, kde jsme prodiskutovali, co nás u ostatních parlamentů zaujalo a co bychom chtěli zkusit zavést i u nás. Když jsme i ostatní seznámili s našimi poznatky, vydali jsme se na oběd a na prohlídku školy. Dozvěděli jsme se, že mají v budově druhého stupně i tři třídy pro handicapované děti. S návratem do České besedy přišlo zároveň i ukončení programu. Věřím, že i navzdory všemožným komplikacím si exkurzi všichni užili a odnesli si s sebou novou inspiraci.

zapsala Denisa