Monthly Archives: Listopad 2013

Veřejná prezentace 27.11.2013

Dne 27. listopadu 2013 proběhla na ZŠ Mládežnická veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu žákovských parlamentů. Za účasti učitelů a žáků devíti škol z našeho regionu se představili zástupci parlamentu z druhých až devátých tříd.

Naši „parlamenťáci hostům popsali začátky fungování parlamentu Safari a předvedli ukázku zasedání. Následovaly dotazy a diskuze k projektu. Na akci promluvil i zástupce Centra pro demokratické učení pan Jan Froněk, který zároveň školám nabídl pilotní materiály CEDU. Pro zájemce z řad hostů následovala prohlídka zasedací místnosti parlamentu a zajímavých míst naší školy.

Naši parlamenťáci v Senátu ČR

V pondělí 25. listopadu 2013 jsme přijely do Prahy a

metrem jsme se dopravily do Gemini. Tam na nás čekali

další parlamenťáci z 20 žákovských parlamentů z celé

republiky. Společně jsme se vydali do Senátu ČR. Po

registraci v Senátu, jsme opatřily naše tablo přiděleným

číslem a vystavilo ho. Potom jsme se usadili do lavic našich senátorek Dagmar Zvěřinové a

Hany Doupovcové. Uvítal nás Filip Hotový, který byl i moderátorem celé akce. Představil

nám i přítomné senátory p. Jiřího Oberfalzera a p. Jana Žaloudíka, Po jejich proslovu

následovali naše prezentace. Byly jsme v pořadí třetí. Měly jsme trému, jak to všechno

dopadne. Nakonec jsme vše zvládly výborně  a dokonce jsme dostaly i pochvalu za jiný

přístup k prezentaci než měli ostatní. Po prezentacích byla přestávka s občerstvením a zároveň

i hlasováním o nejhezčí tablo, o nejlépe zpracované tablo, o nejlepší projekt a zvláštní cena

CEDU. Po přestávce následovala diskuze se Senátory. Nás zajímalo, zda oba senátoři zažili

na základní škole nějakou třídní samosprávu nebo parlament. Další dotazy se týkaly jejich

práce a života. Po diskuzi byla vyhlášena nejlepší tabla. Pak dostala každá škola dárky

z CEDU. Potom jsme všichni opustili senát a šli jsme na slavnostní oběd do Malostranské

Besedy. Oběd byl moc dobrý. Po obědě  jsme se rozloučily s ostatními a vydaly se na

Anežka Stolínová a Lucie Ondráčková

Videozáznam ze setkání můžete shlédnout zde:

http://www.youtube.com/watch?v=__VCNLfGCyk&feature=youtu.be

Schůzka 21. 11. 2013

Program:

 • kontrola plnění úkolů z předchozí schůzky
 • změna dostupnosti knihovny na velké přestávky od 25. 11. 2013
 • 27. 11. 2013 – jak co bude probíhat

 

Úkoly

 • služby v knihovně o velkých přestávkách (PO – 4. třídy, ÚT – 5. třídy, ST – 6. třídy, ČT – 7. třídy, PÁ – 8. třídy)
 • nástěnka z mandal do 22. 11. 2013
 • pozvat vedení školy na 27. 11. 2013
 • dokončit výzdobu dveří

Schůzka 14.11.2013

Program:

 • aktivita žabka
 • kontrola plnění úkolů z předchozí schůzky
 • jak jsme na tom s mandalami
 • dostupnost knihovny a stanovené služeb
 • vánoční výzdoba tříd

Úkoly:

 • urychleně dodělat výzdobu zasedací místnosti do 20.11.2013 ( 4. , 5. a 6. ročník)
 • zprovoznění PC do 15.11. 2013 (L. Šmídová, F. Sibor)
 • otevření  knihovny 20.11.2019
 • služby v knihovně (úterý 5.vyučovací hodinu -T. Mikešová, D. Dvořáková, 6. vyuč .hodinu T. Vaněk 7. vyuč. hodinu – F.Sibor, čtvrtek 5.vyuč.ho T. Haufer, 6.vyuč. hodiinu – K. Kostka.
 • promyslet vánoční dárky pro Domov důchodců

Další schůzka bude ve čtvrtek 21.11.2013 v 7.10 hod.