Monthly Archives: Květen 2013

Schůzka 16.5.2013

Program:

  • hodnocení projektového dne

Úkol:

  • připravit si hodnocení své práce v parlamentu
  • připravit si návrhy pro zlepšení práce parlamentu

Poslední schůzka v tomto roce bude v úterý 11.6. 2013 v 7.15 hod

Náš projektový den 9. 5. 2013

Vše propuklo ve čtvrtek 9.5. 2013. Parlamenťáci se sešli ráno v půl osmé, kde si zopakovali, jaké úkoly budou třídy plnit. Po druhém zvonění se už po celé škole probírala pravidla. Žáci prvního stupně si povídali o pravidlech, jejich dodržování a nedodržování. Potom vše ztvárnili do piktogramů a obrázků. Žáci druhého stupně se rozdělili do tří skupin, podle svých zájmů, a připravovali plakáty, prezentace a scénky na dané téma. Cílem práce bylo ukázat všem, jak by daná situace měla vypadat a jak ne. Na poslední hodinu se sešli žáci v daném ročníku a prezentovali svoje práce před ostatními. Na závěr jsme plakáty a obrázky vystavili na chodbách školy.

Někteří z nás se obávali, co to zase bude, ale nakonec jsme se všichni dobře bavili, každý se zapojil do takové práce, kterou má rád. Vznikly velmi pěkné scénky, plakáty i prezentace. Všichni jsme si zopakovali pravidla slušného chování a vystupování, uvědomili jsme si, jak je důležité plnit si své povinnosti a zadané úkoly. Budeme věřit, že se nám pomalu, ale jistě podaří většinu našich nedostatků odstranit.

Jak vypadal tento den v pátém ročníku popsala Anežka Stolínová.

9.5. 2013 (čtvrtek) jsme měli  ,,Projektový den,, . Nejprve jsme si s paní učitelkou popovídali o pravidlech ve škole i obecně. Pořád jsme pracovali jenom  s pravidly, myslím si, že se nikdo nenudil… Pak jsme dostali papír, na kterém jsme museli plnit různé úkoly (např. vymýšlet pravidla o vztazích mezi žáky atd.). Dělali jsme je ve dvojicích a kontrolovali ve skupinkách. Většina skupinek a dětí to měla správně.

Potom nám paní učitelka řekla, co máme dělat a rozdala nám čtvrtky. Každá dvojice si o přestávce měla zvolit jedno pravidlo pro třídu.

NAPŘ. Já a moje právě teď stojící kamarádka vedle mě jsme si vybraly pravidlo ,,Navzájem si neubližujeme,, a všichni měli kreslit se svojí dvojicí opaky těch pravidel (pravidlo nakresleno dobře a špatně)… Moje kamarádka si vybrala to dobré (jak jinak), zatímco já jsem si vybrala to špatné. Ona měla dva panáčky, kteří si podávali ruce a já jak jeden kluk mlátil toho druhého a ten třetí ležel na zemi.

Když jsme měli všichni vše hotové, tak jsme šli na chodbu, kde jsme se sešli s 5.A, a navzájem jsme prezentovali své výkresy. Když jsme ukončili prezentaci, všechny výrobky jsme nalepili na chodbě. Pak už jsme šli jenom na oběd a na odpolední přestávku a potom na vyučování.

 

Projektový den 9. 5. 2013 – Pravidla a jejich dodržování

Zde si můžete prohlédnout naše video

http://youtu.be/qPOLptzrcxE

 

Schůzka 9. 5. 2013

Program:

  • poslední pokyny o projektovém dnu

Úkoly:

  • předat informace o projektovém dnu ve třídě
  • odpovídat na dotazy spolužáků
  • poradit spolužákům

Příští schůzka 16.5.2013 v 7.00 hod.