Monthly Archives: Duben 2013

Schůzka 25.4.2013

Program:

  • příprava projektového dne
  • rozpis služeb v miniknihovně
  • návštěva Cossie z Anglie ( příšerka z mezinárodního projektu VMM)

Úkoly:

  • dodat veškeré podklady pro projektový den do úterý 30.4.2013

Cossie nás navštívila, pozdravila se s námi a předala nám anglickou knížku do naši miniknihovny.

Příští schůzka 9.5.2013 v 7.30 hod. Nezapomeňte přijít, dostanete poslední informace o projektovém dnu!!

Schůzka 4.4.2013

Program:

  • ohlédnutí za exkurzí v Pečkách
  • otevření miniknihovny 8.4. +  služby v miniknihovně
  • informace o práci ŽP na pedagogické radě 10.4.2013
  • projektový den

Úkoly:

  • na pedagogickou radu půjde Lucka a Tomáš
  • příprava projektového dne bude probíhat na schůzkách zvlášť pro 1.stupeň a 2.stupeň

Příští schůzky budou dle potřeby po skupinkách, které připravují jednotlivé oblasti projektového dne.

Společná schůzka bude 25.4.2013