Monthly Archives: Březen 2013

Video z exkurze v ŽP při ZŠ Pečky 26.3.2013

Zde si můžete prohlédnout naše video

http://www.youtube.com/watch?v=zVyk5BUDXQs&feature=youtu.be

Exkurze do žákovského parlamentu ZŠ Pečky

Ohlédnutí za exkurzí našeho žákovského parlamentu do žákovského parlamentu při ZŠ v Pečkách. 

Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží. Vlak nám jel v 6:40, měli jsme dva přestupy. Do Peček jsme přijeli v 10 hodin. Na nádraží nás přivítalo pár parlamenťáků s nápisem „Vítáme Trutnov“. Dovedli nás ke škole. Přibližně byla stejně velká jako ta naše. Přišli jsme do jejich parlamentní místnosti. Tam jsme měli připraveno občerstvení, takže jsme asi dvacet minut odpočívali a posilňovali se dobrým jídlem a pitím. Poté byla prohlídka školy. Procházeli jsme po chodbách, nakoukli do tříd, do tělocvičny a do jídelny. Poznali jsme nové děti, učitelky a jejich školu. Když jsme se vrátili z prohlídky, následoval koncert, kde jsme slyšeli hrát akordeon, příčnou flétnu, klavír a saxofon.Po koncertě jsme měli oběd, byl řízek s bramborem – mňam. Po obědě jsme šli na zasedání obou žákovských parlamentů, kde jsme si navzájem kladli otázky o jejich práci. Následovalo rozloučení a děti z Peček nás doprovodili na nádraží. Cesta vlakem byla v pohodě. Celý den nám utekl jako voda.

Anežka

V 6:30 jsme měli sraz na trutnovském vlakovém nádraží. Když jsme se všichni sešli, tak jsme nakoupili jízdenky a nastoupili do vlaku. Na nádraží v Pečkách nás děti hezky uvítali velkým plakátem s nápisem „Vítáme Trutnov“. Po příchodu do školy nás jejich parlament seznámil s programem, který pro nás připravil. Nejdříve jsme šli na prohlídku školy, měli velice hezké a zajímavé třídy s pěknou výzdobou. Každý z nás si přiznal, že bez doprovodu bychom se tam určitě ztratili, byla dost velká, asi jako ta naše Poté následovalo malé koncertní vystoupení a pak oběd. Každý z nás měl kuřecí řízek a brambory. Po obědě byla schůze obou parlamentů, kde jsme si navzájem dávali otázky týkající se naší práce v parlamentu – co se nám povedlo nebo nepovedlo. Nakonec jsme se museli rozloučit. Děti z Peček nás vyprovodily na nádraží a my odjeli vlakem zase zpět domů.

Lucka

Schůzka 14.3.2013

Program:

  • projekt knihovna
  • exkurze v Pečkách
  • shrnutí výsledků mapování

Úkoly:

  • vybrané knihy a časopisy donést do místnosti ŽP do 25.3.2013
  • Lukáš Drahý a Daniel Vrkoslav sepíší seznamy knih a časopisů
  • zkušební otevření miniknihovny 8.4.2013
  • 26.3.2013 odjíždíme na návštěvu partnerské školy v Pečkách
  • informace o odjezdu a průběhu dne dostanete 20.3.2013

Příští schůzka bude 4.4.2013 v 7.00 hod.

Omluveni: A. Krajčová, J. Borůvka, A. Briknarová, V. Bradnová, V. Morávek, Z. Vojtěchová, A. Vlček, J. Ondráček, K. Kostka – nemoc

Nedostavili se: K. Malíková, M. Sapár, P. Preclík, D. Coufalová, N. Válková, S. Bartelová, K. Velechová